Znamenitosti in izleti

ZNAMENITOSTI IN IZLETI

Radovedni si lahko v Kampu Polje čas zapolnite z ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici Dolenjskih Toplic. Lokacija kampa je odlično izhodišče za krajše ali daljše izlete. Zaposleni v kampu smo vam vedno na voljo za nasvete, kako si popestriti bivanje.

V BLIŽNJI OKOLICI:

v neposredni okolici Dolenjskih Toplicah najdete številne kulturno zgodovinske znamenitosti, katere lahko obiščete tudi peš ali s kolesom:
– Arheološka pot Cvinger
– Razvaline gradu Soteska z renesančnim vrtnim paviljonom »Hudičev turn«
– Depo tehničnega muzeja starodobnih vozil
– Župnijska cerkev Sv. Ane
– Kočevarska vas Kočevske Poljane
 in mnoge druge

!!NOVO!! ODPRTE ZIDANICE

Obiščite zidanice, kjer vam gostoljubni trškogorski vinogradniki ponudijo okušanje avtohtonih dobrot. Na prvem mestu je to cviček, ki je zvrst rdečih in belih sort grozdja ali vina. Več informacij glede obiska zidanic najdete tukaj.

!!NOVO!! RAZISKOVANJE SKRIVNE BAZE 20AMIGI ZA CELODNEVNE IZLETE:

Naložite brezplačno aplikacijo Secrets of Dolenjska (skenirajte kodo na sliki), obiščite Bazo 20 in se podajte na raziskovanje! Aplikacija je dostopna tudi na povezavi: https://www.rc-nm.si/skrivnosti-dolenjske/

NAMIGI ZA KRAJŠE IZLETE:

Na Kočevsko (Kočevje, grobišča pod Krenom v Kočevskem Rogu, Gotenica, Kočevska reka, rudniško jezero, Šeškov dom, …)

V Belo krajino (Belokranjski muzej, Gasilski muzeij in grad Metlika, cerkve pri Treh farah, Hiša dobrega kruha v Rosalnicah, vinska Klet Metlika, Mitrej v Rožancu, Krajinski park Lahinja, …)

Po dolini reke Krke v Suho krajino (grad Bogenšperk (Valvazor), cistercijanski samostan in verski muzej Slovenije v Stični, Muljava (Josip Jurčič), grad Žužemberk, železarna na Dvoru, …)

V Novo mesto, Kartuzijo Pletarje in Kostanjevico (Novo mesto, Šentjernej, kartuzijanski samostan Pleterje, Kostanjeviška galerija Božidarja Jakca – nekdanji cistercijanski samostan, Kostanjeviška jama… )

NAMIGI ZA CELODNEVNE IZLETE:

Ljubljana (glavno mesto Slovenije) – Postojna (postojnska jama) – Koper & Piran & Izola (slovenska obala)
BledBohinjPokljukaTriglavski narodni parkKranjska goraPlanica
Zagreb (glavno mesto Hrvaške)
Nacionalni park Plitvice (Plitvička jezera)
RekaOpatijaOtok Krka (hrvaška obala)

ifeelslovenia-logo-400