Znamenitosti in izleti

ZNAMENITOSTI IN IZLETI

Radovedni si lahko v Kampu Polje čas zapolnite z ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti v okolici Dolenjskih Toplic. Lokacija kampa je odlično izhodišče za krajše ali daljše izlete. Zaposleni v kampu smo vam vedno na voljo za nasvete, kako si popestriti bivanje.

V BLIŽNJI OKOLICI:

v neposredni okolici Dolenjskih Toplicah najdete številne kulturno zgodovinske znamenitosti, katere lahko obiščete tudi peš ali s kolesom:
– Arheološka pot Cvinger
– Razvaline gradu Soteska z renesančnim vrtnim paviljonom »Hudičev turn«
– Depo tehničnega muzeja starodobnih vozil
– Župnijska cerkev Sv. Ane
– Kočevarska vas Kočevske Poljane
 in mnoge druge

!!NOVO!! RAZISKOVANJE SKRIVNE BAZE 20AMIGI ZA CELODNEVNE IZLETE:

Naložite brezplačno aplikacijo Secrets of Dolenjska (skenirajte kodo na sliki), obiščite Bazo 20 in se podajte na raziskovanje! Aplikacija je dostopna tudi na povezavi: https://www.rc-nm.si/skrivnosti-dolenjske/

NAMIGI ZA KRAJŠE IZLETE:

Na Kočevsko (Kočevje, grobišča pod Krenom v Kočevskem Rogu, Gotenica, Kočevska reka, rudniško jezero, Šeškov dom, …)

V Belo krajino (Belokranjski muzej, Gasilski muzeij in grad Metlika, cerkve pri Treh farah, Hiša dobrega kruha v Rosalnicah, vinska Klet Metlika, Mitrej v Rožancu, Krajinski park Lahinja, …)

Po dolini reke Krke v Suho krajino (grad Bogenšperk (Valvazor), cistercijanski samostan in verski muzej Slovenije v Stični, Muljava (Josip Jurčič), grad Žužemberk, železarna na Dvoru, …)

V Novo mesto, Kartuzijo Pletarje in Kostanjevico (Novo mesto, Šentjernej, kartuzijanski samostan Pleterje, Kostanjeviška galerija Božidarja Jakca – nekdanji cistercijanski samostan, Kostanjeviška jama… )

NAMIGI ZA CELODNEVNE IZLETE:

Ljubljana (glavno mesto Slovenije) – Postojna (postojnska jama) – Koper & Piran & Izola (slovenska obala)
BledBohinjPokljukaTriglavski narodni parkKranjska goraPlanica
Zagreb (glavno mesto Hrvaške)
Nacionalni park Plitvice (Plitvička jezera)
RekaOpatijaOtok Krka (hrvaška obala)

ifeelslovenia-logo-400